Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża

Miętne, ul. Główna 110, 08-400 Garwolin

Parafia erygowana w 1992 r.
Kościół parafialny murowany, wybudowany staraniem ks. Henryka Bujniaka, ks. Stanisława Maksymowicza i ks. Zbigniewa Daniluka.
Konsekrowany 03.12.1995 r. przez Ks. Bpa Jana Mazura.

Styl współczesny

Informacje:

Dekanat: Dekanat Garwoliński
Regon:040076740
Liczba wiernych: 2 380
Inne wyznania:7
Odpusty: Podwyższenia Św. Krzyża
Cmentarze grzebalne: 0,5 km od kościoła
Księgi metrykalne: od 1992 r.
Wizytacja kanoniczna: 2018 – Biskup Piotr Sawczuk

Miejscowości należące do parafii:

Miętne Michałówka (1,5 km) Krystyna (2,5 km)

Szkoły:

Szkoły podst.:
Michałówka, Krystyna
Szkoły średnie:
ZS Miętne

Księża pochodzący z parafii:

Ks. Tadeusz Skwarek SAC (pallotyn)


br. Łukasz Gora OFMConv (franciszkanin)

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

s. Edyta Wirtek ZSAPU (albertynka)


Protest w obronie krzyży w Miętnem (1984)

Krzyże w ZSR w Miętnem pojawiły się w salach i na korytarzach po wydarzeniach Sierpnia 1980, natomiast z inicjatywy dyrekcji zaczęto je usuwać w okresie stanu wojennego motywując to świeckim charakterem szkoły. Znaczna część krzyży została zdjęta w listopadzie 1983, zaś 3 grudnia dyrektor Ryszard Domański polecił opiekunom pracowni zdjąć pozostałe krzyże, które zniknęły do dnia 5 grudnia. W związku z działaniami dyrekcji samorząd uczniowski złożył petycję z prośbą o uzasadnienie zdjęcia krzyży. 19 grudnia podczas apelu dyrektor Ryszard Domański uargumentował zdjęcie krzyży porządkiem prawnym i świeckim charakterem szkoły. W trakcie apelu około 30 uczniów na znak protestu wstało i odśpiewało „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”.

Po odmowie ponownego zawieszenia krzyży w szkole przez dyrekcję w styczniu 1984 spór zaostrzył się i do marca krzyże były kilkakrotnie wieszane przez uczniów i usuwane przez władze szkolne. Po usunięciu ze szkoły wszystkich krzyży 5 marca ostatecznie samorząd uczniowski proklamował strajk okupacyjny w dniu 7 marca 1984. Do strajku przystąpiło około 400 uczniów. W związku ze strajkiem wojewoda siedlecki zawiesił zajęcia w szkole. 27 marca w ZSR w Miętnem wznowiono zajęcia dla około 90 uczniów którzy podpisali deklarację respektowaniu świeckiego charakteru szkoły. W czasie strajku o jego zakończenie zabiegał między innymi biskup siedlecki Jan Mazur, który negocjował porozumienie w sprawie krzyży w ZSR w Miętnem oraz represjonowanych uczniów i nauczycieli z wojewodą sieleckim oraz ministrem do spraw wyznań Adamem Łopatką. Strajk zakończył się 6 kwietnia 1984 zawieszeniem krzyża w szkolnej bibliotece na mocy porozumienia między Episkopatem i rządem.

Do uczniów z Miętnego płynęły głosy wsparcia z całej Polski i z zagranicy. Jan Paweł II przekazał im błogosławieństwo i pamiątkowe krzyżyki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przekazał specjalny list, bo śledzony przez SB nie mógł sam przybyć.

– Miętne było światełkiem, które zapaliło wielki ogień troski i szacunku do krzyża, pokazało, że ten znak jest ważny, że warto o niego walczyć – mówi ks. Sławomir Żarski.

„ Jeżeli pan domu nie zbuduje

 Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”

                                                           Ps127(1)

Mieszkańcy Miętnego od dawna zabiegali o budowę kaplicy. W niedzielę do kościoła parafialnego w Garwolinie dojeżdżały tylko dwa autobusy PKS co utrudniało uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Decyzję o budowie kaplicy zdecydowanie przyśpieszyły wydarzenia z lat 1983/84. związane z obroną Krzyża przez młodzież w tutejszym Zespole Szkół Rolniczych i osobiste zaangażowanie biskupa siedleckiego Ks. Jana Mazura.

Wiosną 1985 roku podczas uroczystości poświęcenia pól Ks. Prałat Henryk Bujnik proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie do której należało Miętne, zaproponował mieszkańcom zbudowanie kaplicy.

22 czerwca tego roku odbyło się zebranie wiejskie na którym ustalono, że na gruntach wspólnoty wiejskiej zostanie wzniesiona wysiłkiem mieszkańców kaplica. Zebranie członków wspólnoty przekazało działkę na rzecz parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

9 grudnia  1985 roku została założona księga wieczysta na działkę budowlaną o powierzchni 40 arów pod budowę Kaplicy. Działka ta zostanie powiększona w późniejszym czasie do 80 arów.

Na początku 1986 (marzec) roku na zebraniu mieszkańców Miętnego wybrano (powołano) Społeczny Komitet Budowy Kaplicy w składzie: 

1. Wiesław Soszka – sołtys wsi Miętne

2. Antonina Benicka

3. Stanisława Czubrzyńska

4. Aleksandra Kot

5. Hanna Rogala

6. Franciszka Santorek

7. Tadeusz Duchna

8. Marian Lacek

9. Wacław Mucha

10. Marian Nowak

11. Marian Pałysa       

 

Poświecenia placu budowy  dokonał Ks. Bp. Jan Mazur podczas Mszy Świętej odprawionej przy ołtarzu polowym w dniu 19 maja 1986 roku.

29 grudnia 1986 roku zostaje wydane pozwolenie na budowę kaplicy z punktem katechetycznym we wsi Miętne.

Dnia 16 maja 1987r. rozpoczęto prace budowlane. Do końca roku zalano i zabezpieczono fundamenty.

Przez kolejne trzy lata na budowie prawie nic się nie działo. Gromadzono cegłę i inne materiały budowlane a prace stanęły w martwym punkcie. Spowodowane to było brakiem dokumentacji projektowej.

W maju 1991 roku postanowiono przystąpić do budowy domu katechetycznego ponieważ plany budowy kaplicy nie były jeszcze gotowe.

Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi powierzono paniom: Antoninie Benickiej, Stanisławie Czubrzyńskiej, Aleksandrze Kot, Franciszce Santorek oraz panom: Wacławowi Stoniowi i Wiesławowi Soszce. Do wykonywania operacji finansowych upoważniono panów: Wacława Stonia i Wiesława Soszkę.

Wreszcie od 10 czerwca przy budowie domu katechetycznego pracę rozpoczęli murarze: Jan Kot i Andrzej Gałażewski, a następnie włączają się Stanisław Kurek, Jerzy Młot, Jerzy Kurek, Dariusz Trzpil, Zygmunt Kot, Zdzisław Sobiech, Wiesław Karczmarczyk i Henryk Gadoś.

Do prac pomocniczych przez cały okres budowy wyznaczani byli kolejno wszyscy mieszkańcy. Prace te koordynował pan Wacław Stoń.

Na zebraniu w dniu 22 czerwca rozszerzono skład Społecznego Komitetu Budowy.

Pod koniec sierpnia 1991r. nastąpiła zmiana proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Ks. Henryka Bujnika zastąpił Ks. Stanisław Maksymowicz. Projekty budowlane kaplicy były w dalszym ciągu niekompletne a planowana konstrukcja bardzo kosztowna i trudna do wykonania. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie projektu i projektantów.

 W październiku wykonana została więźba dachowa i pokrycie dachu na domu katechetycznym. Wykonano tynki i instalację elektryczną oraz ocieplono strop.

W grudniu postanowiono zaadaptować budynek na tymczasową kaplicę. Ołtarz wykonał pan Tadeusz Ostrowski, a 24 grudnia o godzinie 22:00 została odprawiona przez Ks. Zbigniewa Daniluka pierwsza w historii Miętnego Pasterka.

W  Zespole Szkół Rolniczych organizowane są dochodowe zabawa sylwestrowa i bal karnawałowy z których dochód zasila konto budowy kaplicy. Od mieszkańców ofiary na budowę cyklicznie zbierają skarbnicy.

22 kwietnia 1992r. rusza budowa kaplicy – pierwsze cegły kładą murarze Stanisław Kurek i Marian Sobiech.

W dniu 23 maja 1992r. ks. Biskup Jan Mazur wmurował w mury wznoszonej kaplicy kamień węgielny z Ziemi Świętej z Góry Błogosławieństw który ofiarował i poświęcił papież Jan Paweł II. W akcie erekcyjnym czytamy:

Projekt architektoniczny wykonał zespół : Regina Byczkowska, Barbara Chwedczuk, Piotr Chwedczuk

Projekt konstrukcyjny – Andrzej Jończyk

Technikiem nadzoru był (został) pan Stanisław Szubiński z Głoskowa

Majstrem budowlanym był (został) pan Stanisław Kurek z Miętnego

Świątynia jest wznoszona jako wotum dziękczynne za zwycięstwo Krzyża.

22 czerwca 1992 roku Biskup Siedlecki czyli Podlaski Jan Mazur wydał (podpisał) dekret erekcji parafii pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem z dniem 01.07.1992r. Do nowo utworzonej parafii weszły miejscowości Miętne – wydzielone z parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie oraz Krystyna – z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku.

Jednocześnie Ks. Biskup powołał od dnia 01.07.1992r. na stanowisko proboszcza parafii Ks. Zbigniewa Daniluka – dotychczasowego wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

Dekretem z dnia 26 sierpnia 1992r. Biskup Siedlecki czyli Podlaski Jan Mazur na prośbę mieszkańców przyłączył do parafii Miętne miejscowość  Michałówka.

06 lipca zostaje rozwiązany Społeczny Komitet Budowy Kaplicy a ks. proboszcz Zbigniew Daniluk powołuje Radę Parafialną której przewodniczy pan Jerzy Kuszpit.

26 lipca odbył się pierwszy chrzest w parafii.

13 września 1992r. odbył się pierwszy odpust połączony z dożynkami parafialnymi. Msza św. została odprawiona przy ołtarzu ustawionym na placu przy bocznej ścianie kościoła.

Do końca roku udało się wykonać wszystkie prace związane z budową ścian, zalaniem belek stropowych, osadzeniem okien i uporządkowaniem terenu.

Od 29 listopada do 1 grudnia w kaplicy w budynku katechetycznym odbywają się pierwsze parafialne rekolekcje adwentowe.

24 grudnia 1992 roku została odprawiona pierwsza parafialna Pasterka. Mała kaplica nie jest w stanie pomieścić wiernych, większość stoi na zewnątrz.

Od 15 do 18 marca 1993r odbyły się pierwsze parafialne rekolekcje wielkopostne.

Do pierwszej komunii świętej dzieci przystępują w kaplicy w trzech grupach: 9; 16; i 23 maja.

W czerwcu zalano strop nad nawą główną, na wieży oraz wykonano posadzkę w Kościele i schody betonowe na zewnątrz.

28 czerwca Ks. Biskup Jan Mazur udzielił Sakramentu bierzmowania 100 uczniom z klas VII i VIII. Uroczystość odbyła się w surowych ścianach Kościoła.

Od 1 lipca pracę w naszej parafii rozpoczyna neoprezbiter Ks. Jacek Mucha.

W lipcu zostaje wykonana konstrukcja więźby dachowej – prace wykonują pan Aleksander Młot z synami Zbigniewem, Antonim i Jerzym a pokrycie dachowe wykonali panowie Marek i Stefan Zalewscy z Garwolina.

W październiku zakończono prace tynkarskie i ocieplenie stropu.

Od 10 października wszystkie Msze Święte odprawiane są w kościele.

15 listopada zamontowano kościele tabernakulum (dar Z. Leszka) do którego przeniesiono Najświętszy Sakrament.

W kwietniu odbyły się obchody X rocznicy powrotu Krzyża do ZSR Miętne. Przewodniczył ks. BP. Jan Mazur. Obecni byli prof. Wiesław Chrzanowski, minister Rolnictwa Ryszard Smolarek, Alina Janowska.

W 1995r w Miętnem odbył się Ogólnopolski Zjazd KSM. Uroczystościom przewodniczył ks. Bp. Jan Mazur i ks. Bp. Henryk Tomasik.

28 lutego zawieszono dzwon na wieży kościoła poświęcony przez ks. BP. Jana Mazura.

W maju Urząd Rejonowy w Garwolinie wydal pozwolenie na budowę cmentarza parafialnego.

W 1996 roku ogrodzono społecznie cmentarz i plac kościelny.

W październiku podczas wizytacji ks. Bp. Henryk Tomasik poświęcił cmentarz.

2 czerwca 1997 roku pielgrzymka autokarowa do Gniezna na spotkanie z Ojcem Świętym.

W 1998r zamontowano nowe organy. Od 7-13 maja trwają pierwsze w parafii Misje Święte

1999r. – 15 rocznica Obrony Krzyża w ZSR, pielgrzymka autokarowa do Siedlec na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

2000r.rekolekcje wielkopostne w ZSR prowadzone przez grupę ewangelizacyjną księży z Kielc. W grudniu wyjazd młodzieży ZSR i KSM do Barcelony na ŚDM

2002r. Tynkowanie kościoła z zewnątrz i jubileusz X-lecia parafii.

2004r. 25 września – 20 rocznica powrotu Krzyża do ZSR. Uroczystościom przewodniczył ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski w obecności ks. Biskupów Jana Mazura i Henryka Tomasika. Poświecono pamiątkowy Krzyż wykonany wg. projektu  Wojciecha Zabłockiego

17 października 2004 roku pożegnaliśmy ks. Proboszcza Zbigniewa Daniluka który został przeniesiony do parafii Św. Stanisława W Serokomli z dniem 21.10.2004r.

 

22 października 2004r  przywitaliśmy nowego proboszcza ks. Jerzego Janowskiego

 

2005r.

– kwiecień – Konferencja sienkiewiczowska

– czerwiec       – spływ kajakowy

 – wrzesień –   dożynki parafialne i powiatowe,

-odpust i parafiada

-wizytacja kanoniczna ks. Bp. Henryka Tomasika

– październik   – pierwsze spotkanie kantorów i lektorów

 

2006r.

– maj               – sadzenie dębów tysiąclecia (JP II, Prymasa Tysiąclecia, Obrońców Krzyża)

                        – pielgrzymka na spotkanie z Ojcem Św. do Krakowa

– wrzesień –    odpust i parafiada,

– dożynki powiatowe

– grudzień       – poświęcenie nowej monstrancji i obrazów

 

2007r.

                        – budowa Ogrodu Maryjnego

– wrzesień       – odpust i parafiada

– listopad         – zakończenie budowy i poświęcenie ołtarza bocznego Matki Boskiej Ostrobramskiej

2008r.

– czerwiec       – ks. Biskup i Diecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza plan rozbudowy kościoła (dobudowanie drugiej nawy, powieszenie okien, witraże, dobudowanie salki na spotkania)

 – wrzesień      – odpust, dożynki i parafiada

                        – rozpoczęcie rozbudowy kościoła

 

2009r.

                        – trwają prace przy rozbudowie kościoła

– kwiecień       – 25 lecie Obrony Krzyża i 80 lecie Zespołu Szkół  – uroczystości z udziałem ks. Bp. Jana Mazura

– maj               – papieskie odznaczenie „Benemerentii” dla trzech osób z parafii ( Siedlce – uroczystość z udziałem ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego – Krystyna Czarnocka, Bogusława Gora, Tadeusz Gora)

– sierpień        – zakończenie głównych prac związanych z rozbudową kościoła

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

– grudzień       – pierwsze Adwentowe Dekanalne Spotkanie Młodych

 

2010r.

                        – powstaje grupa AA

– sierpień        – zamontowano pierwszy witraż „Cud nad Wisłą”

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

– grudzień       – zamontowano witraż „Zwycięska Obrona Krzyża”

                        – drugie Adwentowe Dekanalne Spotkanie Młodych

 

 

2011r.

– marzec          – Wielkopostne Spotkanie Młodzieży (Jan Pospieszalski)

– maj               – pielgrzymka do sanktuariów Litwy i Łotwy

– sierpień         – układanie nowej posadzki granitowej w kościele

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

 

2012r.

                        – wykonanie ściany ołtarzowej ołtarza głównego

– sierpień        – zamontowano witraż „Przymierze Boga z Mojżeszem”

– wrzesień       – zamontowano witraż „Przymierze Noego z Bogiem”

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

 

2013r.

– marzec         – zamontowano witraż „Wypędzenie z raju”

– kwiecień       – zamontowano witraż „Przymierze z Abrachamem”

– sierpień         – dożynki województwa mazowieckiego

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

 

2014r.

– wykonanie Drogi Krzyżowej w formie fresków – poświęcona przez ks. Bp. Jana Mazura w czasie uroczystej Mszy Św. W 30 rocznicę Obrony Krzyża – 07.06.2014r.

-wrzesień        – Misje Parafialne 07.09 – 14.09.2014r.

                        – odpust, dożynki i parafiada

 

2015r.

– maj               – Święcenia Kapłańskie franciszkanina brata Łukasza Gory

– czerwiec       – Msza Św. prymicyjna

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

 

2016r.

                        – modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

 

2017r.

– czerwiec       – wykonanie wentylacji kościoła z wymiennikiem gruntowym

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada – jubileusz 25 lecia parafii

 

2018r.

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

2019r.

– maj               – wyłożenie alejek na cmentarzu kostką brukową

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

– październik  – zakup i transport organów piszczałkowych z Walii

2020r.

– maj               – montaż organów piszczałkowych

– wrzesień       – odpust, dożynki i parafiada

– październik  – poświecenie organów przez ks. Bp. Ordynariusza

2021r.

 

2022r.

– czerwiec       – ks. Proboszcz Jerzy Janowski odchodzi na emeryturę

 

 

Powrót na górę

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.